GRACE - 01
GRACE - 02
GRACE - 03
GRACE - 04
GRACE - 05
GRACE - 06
GRACE - 07
GRACE - 08
GRACE - 09
GRACE - 10
GRACE - 11
GRACE - 12

 


 
 
บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 4 ห้องนอน
4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 350 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 75 ตรว.

 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 355 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 105 ตรว.
  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 370 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 95 ตรว.

 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 365 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 110 ตรว.
  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 3 ห้องนอน
4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 385 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 155 ตรว.

  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Contemporary 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 330 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 80 ตรว.
  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 362 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 90 ตรว.

 
 
บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 390 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 80 ตรว.
 
  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 360 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 99 ตรว.

 
  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Contemporary 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 370 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 96 ตรว.
 
  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 6 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 4 คัน พื้นที่ใช้สอย 345 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 90 ตรว.
  บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Contemporary 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 355 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 100 ตรว.