รายการ
งานโครงสร้าง  
เสาเข็ม
เสาเข็มเจาะ 0.35 ม. ความลึกเสาเข็มตามผลสำรวจดิน
พร้อมวิธีการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มทุกต้น ด้วยวิธี SEISEMIC TEST
ฐานราก , ตอม่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ตามแบบวิศวกรรม
เสา , คาน
คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ / สำเร็จรูป ตามแบบวิศวกรรม
พื้นชั้นล่าง , ชั้นบน
พื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบวางบนคาน บางส่วนหล่อกับที่ตามแบบวิศวกรรม
พื้ื้นที่จอดรถ
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบพื้นวางบนคาน ( ON BEAM )
ถนนภายใน
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบพื้นวางบนดิน ( ON GROUND )
งานพื้นและวัสดุปูพื้น
ื้นที่จอดรถ
กระเบื้องเคลือบราคาไม่เกินตารางเมตรละ 250 บาท
กระเบื้องปูพื้น ขนาด 40 x 40 ซม.
ตราช้าง รุ่น STAMP PAVE ลาย ATHENS
ื้นชั้นล่าง
กระเบื้อง GRANITO ขนาด 60x60 ซม.
ราคากระเบื้องไม่เกิน ตร.ม. ละ 600 บาท
กระเบื้อง GRANITO ขนาด 80 X 80 ซม.
ราคากระเบื้องไม่เกิน ตร.ม. ละ 1,600 บาท
พร้อมตีบัวเชิงผนังไม้มะค่า ขนาด 3/4 " x 4"
ทาสีตามหมวดสี
ระเบียง.เฉลียง
กระเบื้องเคลือบ
ราคากระเบื้องไม่เกิน ตร.ม. ละ 400 บาท
กระเบื้องเคลือบ
ราคากระเบื้องไม่เกิน ตร.ม. ละ 600 บาท
่วนซักล้าง
กระเบื้องเคลือบ
ราคากระเบื้องไม่เกิน ตร.ม. ละ 400 บาท
กระเบื้องเคลือบ
ราคากระเบื้องไม่เกิน ตร.ม. ละ 600 บาท
เก็บของ.ซักรีด.ห้องน้ำ
กระเบื้องเคลือบ
ราคากระเบื้องไม่เกิน ตร.ม. ละ 400 บาท
กระเบื้องเคลือบ
ราคากระเบื้องไม่เกิน ตร.ม. ละ 600 บาท
ื้นชั้นบน
พื้นไม้แดงขนาด 2"x12" พร้อมตีบัวเชิงผนังไม้แดง
ขนาด 3/4" x 4" ทาสีตามหมวด
พื้นไม้มะค่าขนาด 4" x 24" พร้อมตีบัวเชิงผนังไม้มะค่า
ขนาด 3/4" x 4" ทาสีตามหมวด
งานผนังและวัสดุบุผนัง
ผนังทั่วไป
อิฐมอญฉาบปูนเรียบ
พร้อมกรุลวดตาข่ายกันร้าวทุกมุมวงกบ
ผนังก่ออิฐมวลเบา ความหนา 10ซม. ฉาบปูนเรียบ
พร้อมกรุลวดตาข่ายกันร้าวทุกมุมวงกบ
้องน้ำ
กระเบื้องเคลือบ (ปูสูงจรดฝ้าเพดาน)
ราคากระเบื้องไม่เกิน ตร.ม.ละ 400 บาท
กระเบื้องเคลือบ (ปูสูงจรดฝ้าเพดาน)
ราคากระเบื้องไม่เกิน ตร.ม.ละ 600 บาท
งานฝ้าเพดาน
เพดานภายใน
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง (มาตรฐาน) หนา 9 มม.
รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (C-LINE) ตราช้างพลัส ทาสีตามหมวดสี
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง (มาตรฐาน) หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (C-LINE) ตราช้างพลัส ทาสีตามหมวดสี พร้อมฉนวนกันความร้อน หนา 3 นิ้ว
ตราช้าง วางบนฝ้าเพดานเฉพาะชั้นบนสุด
เพดานห้องน้ำ
แผ่นยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง (ชนิดกันชื้น) หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (C-LINE) ตราช้างพลัส ทาสีตามหมวดสี
ฝ้าชายคา
แผ่นฝ้าตราช้าง รุ่นสมาร์ทบอร์ด (แบบขอบเรียบ)
หนา 6 มม. ตีเว้นร่อง 5 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (C-LINE) ตราช้างพลัส ทาสีตามหมวดสี
ฝ้าระแนงไม้สมาร์ทวูด ตราช้าง ขนาด 3“ ตีเว้นร่อง 5 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (C-LINE) ตราช้างพลัส
ภายในบุตาข่ายกันแมลง ทาสีตามหมวดสี
ฝ้าเพดานภายนอก
แผ่นฝ้าสมาร์ทบอร์ด ตราช้าง (แบบขอบเรียบ)
หนา 6 มม. ตีเว้นร่อง 5 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (C-LINE) ตราช้างพลัส ทาสีตามหมวดสี

ฝ้าสมาร์ทบอร์ดตราช้าง (แบบขอบเรียบ) หนา 6 มม. ตีเว้นร่อง 5 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (C-LINE)
ตราช้างพลัส ทาสีตามหมวดสี

งานหลังคา
โครงหลังคา
โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ/โครงหลังคาสำเร็จรูป SCG (TOP HAT) ตามแบบวิศวกรรมกำหนด
แผ่นสะท้อนความร้อน
แผ่นสะท้อนความร้อนSCG (เฉพาะหลังคารอบบน) วางหลังแปของหลังคา (เฉพาะกระเบื้องหลังคาเพรสทีจ)
แผ่นสะท้อนความร้อน SCG (เฉพาะหลังคารอบบน) วางหลังแปของหลังคา (เฉพาะกระเบื้องหลังคา NEUSTILE)
วัสดุมุงหลังคา
กระเบื้องหลังคาเพรสทีจ (สีมาตรฐาน) สีไซนี บราวน์,
สีโกลเด้น บราวน์ ,สีดีพ มารูน,สีคลาสสิค เกรย์,สีทรอปปิคอล กรีน,สีมิดไนท์ เกรย์,สีเมอริเดียน บราวน์,
สีมิสที เกรย์ /หลังคาเมทัลชีท ของ Bluescope สีซิ้งค์ หนา 0.40 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PE)
หนา 5 มม. (ตามแบบ)
กระเบื้องหลังคา NEUSTILE รุ่น TREND สี Wooden Rock , Brown Ash ,Sandstone , / หลังคา เมทัลชีท ของ Bluescope สีซิงค์หนา 0.47 มม.
พร้อมฉนวนกันความร้อน (PE) หนา 5 มม.
ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน ตราช้าง หนา 3 “

ฉนวนกันความร้อน ตราช้าง หนา 6 “
ไม้เชิงชาย
ไม้สมาร์ทวูด ตราช้าง ขนาด 8" ทาสีตามหมวดสี
ไม้ปิดเชิงชาย
ไม้สมาร์ทวูด ตราช้าง ขนาด 6" ทาสีตามหมวดสี
รางน้ำตะเข้ รางน้ำตะเข้สำเร็จรูป ตราช้าง
(เฉพาะกระเบื้องหลังคาซีเพรสทีจ)
รางน้ำตะเข้สำเร็จรูป ตราช้าง
( เฉพาะกระเบื้องหลังคา NEUSTILE )
แผ่นปิดกันนก แผ่นปิดกันนก
(เฉพาะหลังคาเมทัลชีท)
แผ่นปิดกันนก ตราช้าง
(เฉพาะกระเบื้องหลังคาเมทัลชีท)
วงกบประตู - หน้าต่าง
 
วงกบประตูห้องทั่วไป ไม้แดง ขนาด 2" X 4" ทาสีตามหมวดสี ไม้แดง ขนาด 2"X 4" ทาสีตามหมวดสี ( สูง 2.40 เมตร )
วงกบประตูห้องน้ำ ไม้แดง ขนาด 2" X 5" ทาสีตามหมวดสี ไม้แดง ขนาด 2"X 5" ทาสีตามหมวดสี ( สูง 2.40 เมตร )
วงกบประตูทางเข้าบ้าน ไม้แดง ขนาด 2"X 4" ทาสีตามหมวดสี หรือ อลูมิเนียมสีดำ หรือ สีอบขาว ( Powder coat )
( ตามมาตรฐานของบริษัทฯ)
ไม้แดง ขนาด 2"X 4" ทาสีตามหมวดสี ( สูง 2.40 เมตร ) หรือ UPVC ของ WINDSOR รุ่น MARK II สีขาว
(ตามมาตรฐานของบริษัทฯผู้ผลิต)
วงกบประตูระเบียง , เฉลียง อลูมิเนียมสีดำ หรือ สีอบขาว ( Powder coat )
( ตามมาตรฐานของบริษัทฯ)
UPVC ของ WINDSOR รุ่น MARK II สีขาว
(ตามมาตรฐานของบริษัทฯผู้ผลิต)
วงกบหน้าต่าง อลูมิเนียมสีดำ หรือ สีอบขาว ( Powder coat )
( ตามมาตรฐานของบริษัทฯ)
UPVC ของ WINDSOR รุ่น MARK II สีขาว
(ตามมาตรฐานของบริษัทฯผู้ผลิต)
ประตู - หน้าต่าง    
ประตูห้องทั่วไป ประตู HDF. DORIC รุ่น ASIAN SERIES
( บานมาตรฐาน ) ทาสีตามหมวดสี
ประตูบานไม้สัก ( สูง 2.40 ม.) ทาสีตามหมวดสี
( ตามมาตรฐานของบริษัทฯ )
ประตูทางเข้าบ้าน ประตูบานไม้สัก ทาสีตามหมวดสี หรือ อลูมิเนียมสีดำ หรือ สีอบขาว ( Powder coat )
ลูกฟักกระจกเขียวใส หนา 5 มม.
( ตามมาตรฐานของบริษัทฯ)
ประตูบานไม้สัก (สูง 2.40 ม.) ทาสีตามหมวดสี หรือ UPVC ของ WINDSOR รุ่น MARK II สีขาว
ลูกฟักกระจกเขียวใส หนา 6 มม.
(ตามมาตรฐานของบริษัทฯผู้ผลิต)

ประตูระเบียง, เฉลียง

อลูมิเนียมสีดำ หรือ สีอบขาว ( Powder coat ) ลูกฟักกระจกเขียวใส หนา 5 มม.
( ตามมาตรฐานของบริษัทฯ )
UPVC ของ WINDSOR รุ่น MARK II สีขาว ลูกฟักกระจกเขียวใส หนา 6 มม.
(ตามมาตรฐานของบริษัทฯ ผู้ผลิต)
ประตูห้องน้ำ/ประตูด้านนอก ประตู UPVC PARAZZO ( บานมาตรฐาน ) ประตูบานไม้สัก (บานสูง 2.40 ม.)
(ตามมาตรฐานของบริษัทฯ)
หน้าต่าง อลูมิเนียมสีดำ หรือ สีอบขาว ( Powder coat )
ลูกฟักกระจกเขียวใส หนา 5 มม.
ยกเว้นห้องน้ำใช้ลูกฟักกระจกฝ้า หนา 5 มม.
( ตามมาตรฐานของบริษัทฯ)
UPVC ของ WINDSOR รุ่น MARK II สีขาว ลูกฟักกระจกเขียวใส หนา 6 มม.
ยกเว้นห้องน้ำใช้ลูกฟัก กระจกฝ้า หนา 6 มม.
(ตามมาตรฐานของบริษัทฯผู้ผลิต)
อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง
มือจับประตูห้องทั่วไป มือจับก้านโยก สแตนเลส HAFELE รุ่น 902.92.07625
( ธรรมดา )
มือจับก้านโยกสแตนเลส HAFELE รุ่น 903.98.636
( ธรรมดา )
มือจับประตูทางเข้าบ้าน มือจับก้านโยก สแตนเลส HAFELE รุ่น 902.92.07625
( ธรรมดา )
มือจับก้านโยกสแตนเลส HAFELE รุ่น 903.98.636
( ธรรมดา )
มือจับประตูห้องน้ำ มือจับก้านโยก สแตนเลส HAFELE รุ่น 902.92.07625
( ห้องน้ำ )
มือจับก้านโยกสแตนเลส HAFELE รุ่น 903.98.636
( ห้องน้ำ )
บานพับประต บานพับสแตนเลส HAFELE รุ่น No. 921.17.130
(จำนวนตามแบบ)
บานพับสแตนเลส HAFELE รุ่น 921.17.130
(จำนวนตามแบบ)
กลอนฝังประต กลอนสแตนเลส HAFELE รุ่น No. 911.62.330
(จำนวนตามแบบ)
กลอนฝังสแตนเลส HAFELE รุ่น 911.62.330
(จำนวนตามแบบ)
กันชนประตู กันชนแม่เหล็ก HAFELE รุ่น No. 938.10.007
(จำนวนตามแบบ)
กันชนแม่เหล็ก HAFELE รุ่น 938.10.007
(จำนวนตามแบบ)
งานบันได
โครงสร้างบันได
คอนกรีตเสริมเหล็ก /เหล็กรูปพรรณ ตามแบบวิศวกรรม
ลูกตั้ง ฉาบปูนเรียบ ทาสีตามหมวดสี
ลูกตั้งไม้มะค่า ขนาด 1”x8” พร้อมตีบัวเชิงผนังไม้มะค่าขนาด 3/4" x 4” (ตามมาตรฐานของบริษัทฯ)
ลูกนอน ลูกนอนไม้แดง ขนาด 1 ½ " X 12" ทาสีตามหมวดสี
ลูกนอนไม้มะค่า ขนาด 1 1/2”x12” พร้อมตีบัวเชิงผนังไม้มะค่าขนาด 3/4 “x 4”(ตามมาตรฐานของบริษัทฯ)
ราวบันได ,ราวระเบียง เหล็กรูปพรรณ ทาสีตามหมวดสี
(ตามแบบบริษัทฯ กำหนด)
สเตนเลสด้าน (ตามแบบบริษัทฯกำหนด )
มือจับราวบันได มือจับราวบันไดสำเร็จรูป ( ตามแบบบริษัทฯ กำหนด )
มือจับราวบันไดไม้มะค่า ขนาด 1 1/2 "x3 " ทาสีย้อมไม้
ชานพักบันได พื้นไม้แดง ขนาด 2”x12” พร้อมตีบัวเชิงผนังไม้แดง ขนาด ¾” x 4” ทาสีตามหมวดสี
พื้นไม้มะค่า ขนาด 4"x 24"
พร้อมตีบัวเชิงผนังไม้มะค่า ขนาด 3/4"x4"
( ตามมาตรฐานของบริษัทฯ )
   เฉลียงบันได, บันไดภายนอก ลูกตั้ง,ลูกนอน ปูกระเบื้องเคลือบ ราคากระเบื้องไม่เกิน ตร.ม.ละ 400 บาท พร้อมจมูกบันไดสแตนเลส ลูกตั้ง,ลูกนอน ปูกระเบื้องเคลือบ ราคากระเบื้องไม่เกิน ตร.ม.ละ 600 บาท พร้อมจมูกบันไดสแตนเลส
งานไฟฟ้า
( ตามมาตรฐานของไฟฟ้า ฯ )
มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย
(ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียม)
มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย
(ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียม)
แผงควบคุมไฟฟ้า ใช้คอนซูเมอร์ยูนิตชนิดตู้เหล็ก
พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ SQUARE – D
ขนาด 18 ช่อง พร้อมเดินสายดิน
ใช้คอนซูเมอร์ ชนิดตู้เหล็ก
พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ SQUARE–D
ขนาด 30 ช่อง พร้อมเดินสายดิน
สายเมนไฟฟ้า THAI YAZAKI THW 35 sq. mm.
ขนาดตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ
เดินลอยติดแล็คลูกถ้วย ( ความยาวไม่เกิน 20 เมตร )
THAI YAZAKI NYY Dia 35 sq.mm.
ขนาดตามมาตรฐานของการไฟฟ้า ฯ
เดินร้อยท่อPVC จากเสาไฟฟ้าถึงตัวบ้าน
( ความยาวไม่เกิน 20 เมตร )
สายไฟฟ้า
สายไฟฟ้า THAI YAZAKI เดินร้อยท่อ PVC. ฝังในผนังพร้อมติดตั้งสายดิน
สวิตซ์และปลั๊กทั่วไป
PANASONIC รุ่น WIDE SERIES สีขาว
(จำนวนตามแบบ)
PANASONIC รุ่น FULL COLOUR WIDE SERIES สีขาว (จำนวนตามแบบ)
ปลั๊กโทรทัศน์ PANASONIC รุ่น WIDE SERIES สีขาว
(จำนวนตามแบบ)
PANASONIC รุ่น FULL COLOUR WIDE SERIES สีขาว (จำนวนตามแบบ)
ปลั๊กโทรศัพท์ PANASONIC รุ่น WIDE SERIES สีขาว
(จำนวนตามแบบ)
PANASONIC รุ่น FULL COLOUR WIDE SERIES สีขาว (จำนวนตามแบบ)
จุดเครื่องปรับอากาศ เดินสายไฟฟ้าทิ้งไว้ที่ตำแหน่งวาง COMPRESSOR (จำนวนตามแบบ)
จุดเครื่องทำน้ำอุ่น เดินสายไฟฟ้าทิ้งไว้ที่ตำแหน่งเครื่องทำน้ำอุ่น (จำนวนตามแบบ)
จุดเครื่องปั๊มน้ำ เดินสายไฟฟ้าทิ้งไว้ในตำแหน่งวางปั๊มน้ำ เครื่องปั๊มน้ำ MITSUBISHI รุ่น IP 505Q3
อินเวอร์เตอร์ 500 วัตต์
กริ่งไฟฟ้า ชุดกริ่งไฟฟ้า PANASONIC
ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ ดวงโคมราคาไม่เกิน 250 บาท/ชุด
( รวมดวงโคมและหลอดไฟ )
ดวงโคมราคาไม่เกิน 400 บาท/ชุด
( รวมดวงโคมและหลอดไฟ )
เบรกเกอร์กันดูด เบรกเกอร์กันดูด PANASONIC ( เฉพาะปลั๊กไฟฟ้าทุกชั้น )
งานประปา-สุขาภิบาล
( ตามมาตรฐานของการประปา ฯ )
มิเตอร์ประปา ขนาด 3/4" (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียม) ขนาด 1 " (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียม)
ท่อเมนประปา ท่อ PVC ตราช้าง ขนาด 3/4" CLASS 13.5
( ความยาวจากตัวอาคาร ถึงมิเตอร์ไม่เกิน 20 เมตร )
ท่อ PPR ตราช้าง ขนาด 1"
( ความยาวจากตัวอาคารถึงมิเตอร์ไม่เกิน 20 เมตร )
ท่อประปาภายใน ท่อ PVC ตราช้าง ขนาด 1/2" CLASS 13.5 ท่อ PPR ตราช้าง ขนาด 1/2"
ท่อโสโครก ท่อ PVC ตราช้าง ขนาด 4" CLASS 8.5
ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC ตราช้าง ขนาด 1" CLASS 8.5
ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ตราช้าง ขนาด 2" CLASS 8.5
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังบำบัดน้ำเสีย COTTO รุ่น CN1000
ชนิดไม่เติมอากาศขนาด 1000 ลิตร
จำนวนตามแบบ (ฐานรอง คสล. เสาเข็ม 6 เหลี่ยมกลวง ขนาด 6"X 3.00 เมตร จำนวน 5 ต้น)
ถังบำบัดน้ำเสีย COTTO รุ่น CN1600
ชนิดไม่เติมอากาศขนาด 1600 ลิตร
จำนวนตามแบบ (ฐานรอง คสล. เสาเข็ม 6 เหลี่ยมกลวง
ขนาด 6"X 3.00 เมตร จำนวน 5 ต้น)
ท่อระบายน้ำ ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" ต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะ
ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12" ต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะ
ระยะไม่เกิน 25 เมตร
บ่อพักน้ำสำเร็จรูป บ่อพักสำเร็จรูปขนาด 30 X 40 ซม. วางทุกระยะ 6.00 เมตร และทุกมุมเลี้ยว บ่อสุดท้ายเป็นบ่อดักขยะ บ่อพักสำเร็จรูปขนาด 40 X 50 ซม. วางทุกระยะ 6.00 เมตร และทุกมุมเลี้ยว บ่อสุดท้ายเป็นบ่อดักขยะ
ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำบนดิน COTTO รุ่น CLASSIC (CA1000E2#SS) ขนาด 1000 ลิตร จำนวน 1 ถัง (ฐานรอง คสล. เสาเข็ม 6 เหลี่ยมกลวง ขนาด 6"X 3.00 เมตร จำนวน 5 ต้น) ถังเก็บน้ำบนดิน COTTO รุ่น CLASSIC (CA2000E2#SS) ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 1 ถัง (ฐานรอง คสล. เสาเข็ม 6 เหลี่ยมกลวง ขนาด 6"X 3.00 เมตร จำนวน 5 ต้น)
ถังดักไขมัน ถังดักไขมันใต้ดิน COTTO รุ่น CNGT/U50 ขนาด 28 ลิตร (ชนิดฝังใต้ดิน) จำนวน 1 ถัง ถังดักไขมันใต้ดิน COTTO รุ่น CNGT/U50 ขนาด 50 ลิตร (ชนิดฝังใต้ดิน) จำนวน 1 ถัง
งานสุขภัณฑ์
ห้องน้ำทั่วไป ( ใช้ผลิตภัณฑ์ของ KOHLER สีขาว )
โถชักโครก โถชักโครก COTTO รุ่น C-13507 สีขาว
( พร้อมอุปกรณ์ ) ( หรือเทียบเท่า )
โถชักโครก KOHLER รุ่น K-3466X-C สีขาว
( พร้อมอุปกรณ์ ) ( หรือเทียบเท่า )
โถปัสสาวะชาย โถปัสสาวะชาย ของ COTTO รุ่น C-3080 สีขาว พร้อมท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก รุ่น CT- 681 และฟลัชวาล์วชนิดกด รุ่น CT-474NS (HM)
( หรือเทียบเท่า )
โถปัสสาวะชาย KOHLER รุ่น K-4904X-ET-0 สีขาว
พร้อมฟลัชวาล์วชนิดกด KOHLER รุ่น K-13520X-CP
( หรือเทียบเท่า )
อ่างล้างหน้า (แบบแขวน) อ่างล้างหน้าแบบแขวน COTTO รุ่น C-01517 สีขาว พร้อมขาตั้งอ่างแบบยาว COTTO รุ่น C-4150 พร้อมก๊อกอ่างล้างหน้า COTTO รุ่น CT-1132A
และท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก COTTO
รุ่น CT-680 (HM) ( หรือเทียบเท่า )
อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมขาตั้ง KOHLER รุ่น K17156X1 สีขาว พร้อมก๊อกอ่างล้างหน้า KOHLER รุ่น K-37301X-4CD-CP และท่อน้ำทิ้งอ่าง
ล้างหน้าแบบกระปุก KOHLER รุ่น K-9071T-CP
(หรือเทียบเท่า)
อ่างล้างหน้า (ห้องน้ำใหญ่ ) อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ COTTO รุ่น C-0005 สีขาว พร้อม ก๊อกอ่างล้างหน้า COTTO รุ่น CT-144A และท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก
COTTO รุ่น CT-680 (HM) ( หรือเทียบเท่า )
อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ KOHLER รุ่น K-2660X สีขาว พร้อมก๊อกอ่างล้างหน้า KOHLER รุ่น K-10860X-4CD-CP และท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบกระปุก KOHLER รุ่น K-9071T-CP ( หรือเทียบเท่า )
สะดืออ่างล้างหน้า สะดืออ่างล้างหน้า COTTO รุ่น CT-665 (HM)
( หรือเทียบเท่า )
สะดืออ่างล้างหน้า KOHLER รุ่น K-7119T-CP
( หรือเทียบเท่า )
สายฉีดชำระ สายฉีดชำระ COTTO รุ่น CT-992K # CR (HM)
( หรือเทียบเท่า )
สายฉีดชำระ KOHLER รุ่น K-9116X-CP
( หรือเทียบเท่า )
ฝักบัว ( ห้องน้ำทั่วไป ) ฝักบัวสายอ่อน COTTO รุ่น Z-71 (HM)
พร้อมวาล์วเปิด - ปิดน้ำ COTTO
รุ่น CT-372A (HM) ( หรือเทียบเท่า )
ฝักบัวสายอ่อน KOHLER รุ่น K-10309X-CP (HM)
( หรือเทียบเท่า ) พร้อมวาล์วเปิด - ปิดน้ำ KOHLER รุ่น K-R99253X-4CD-CP ( หรือเทียบเท่า )
ฝักบัว ( ห้องน้ำใหญ่ ) ชุดฝักบัว RAIN SHOWER ฝักบัวก้านแข็งและ ฝักบัวสายอ่อน COTTO รุ่น CT698 พร้อมวาล์วเปิด - ปิดน้ำ COTTO รุ่น CT1037A ( หรือเทียบเท่า ) ชุดฝักบัว RAIN SHOWER ก้านแข็งและสายอ่อน พร้อม วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ ของ KOHLER
รุ่น K-72677X-7-CP ( หรือเทียบเท่า )
กระจกกั้นส่วนอาบน้ำ
   ( ห้องน้ำใหญ่ )
- กระจกเทมเปอร์ใส หนา 10 มม. พร้อมมือจับสแตนเลส
( ตามแบบ )
ราวแขวนผ้า ราวแขวนผ้า COTTO รุ่น CT-0063 (HM)
( หรือเทียบเท่า )
ราวแขวนผ้า KOHLER รุ่น K13431TCP
( หรือเทียบเท่า )
ที่ใส่กระดาษชำระ ที่ใส่กระดาษชำระ COTTO รุ่น CT-0065 (HM)
( หรือเทียบเท่า )
ที่ใส่กระดาษชำระ KOHLER รุ่น K13459TCP
( หรือเทียบเท่า )
กระจกเงาบานเปลือย กระจกเงาบานไม่เจียปลี ยาวเท่าเคาน์เตอร์
( ขนาดตามแบบ )
เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า หินแกรนิตในประเทศราคาไม่เกิน ตร.ม.ละ 3,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง )
ความยาวเคาน์เตอร์ 0.60 X 0.90 เมตร
( ปูด้านบนและด้านข้างเคาน์เตอร์ )
หินแกรนิตต่างประเทศราคาไม่เกิน ตร.ม.ละ 4,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง )
ความยาวเคาน์เตอร์ 0.60 X 0.90 เมตร
( ปูด้านบนและด้านข้างเคาน์เตอร์ )
STOP VALVE STOP VALVE COTTO รุ่น CT-190C6 HM
( หรือเทียบเท่า )
STOP VALVE ของ KOHLER รุ่น K-12066T-3-CP
( หรือเทียบเท่า )
สายน้ำดี สายน้ำดี COTTO รุ่น Z-401 (HM) ยาว 14" ( หรือเทียบเท่า )
ตะแกรงน้ำทิ้ง ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลส COTTO
รุ่น CT-644Z1P (HM) ขนาด 5"x5" ( หรือเทียบเท่า )
ก๊อกเตี้ยในห้องน้ำ ก๊อกเตี้ย COTTO รุ่น CT-175C11 (HM) ( หรือเทียบเท่า )
ก๊อกเตี้ยนอกอาคาร ก็อกเตี้ย SANWA
อุปกรณ์ก๊อก ตามท้องตลาด
  ห้องน้ำแม่บ้าน ( ใช้ผลิตภัณฑ์ของ COTTO สีขาว )
โถชักโครก โถชักโครก COTTO รุ่น C 1480 สีขาว ( หรือเทียบเท่า )
อ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้าแบบแขวน COTTO รุ่น C-002 สีขาว พร้อมก๊อกอ่างล้างหน้า COTTO รุ่น CT-1091C33 (HM)
และท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ของ COTTO รุ่น CT-680 (HM) ( หรือเทียบเท่า )
สะดืออ่างล้างหน้า สะดืออ่างล้างหน้า COTTO รุ่น CT-670 (HM) ( หรือเทียบเท่า )
สายน้ำดี สายน้ำดี COTTO รุ่น Z- 401 (HM) ยาว 14" ( หรือเทียบเท่า )
สายฉีดชำระ สายฉีดชำระ COTTO รุ่น CT -992H # WH (HM) ( หรือเทียบเท่า )
ราวแขวนผ้า ราวแขวนผ้า COTTO รุ่น CT-032 (HM) ( หรือเทียบเท่า )
ที่ใส่สบู่ ที่ใส่สบู่ COTTO รุ่น CT- 035 (HM) (หรือเทียบเท่า)
ฝักบัวสายอ่อน ฝักบัวสายอ่อน COTTO รุ่น S17 # WH ( HM )
พร้อมวาล์วเปิด – ปิดน้ำของ COTTO รุ่น CT1092C33 (HM ) ( หรือเทียบเท่า )
ก๊อกเตี้ยในห้องน้ำ ก๊อกเตี้ย COTTO รุ่น CT-175C11 (HM)
ตะแกรงน้ำทิ้ง ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลส COTTO รุ่น CT-644Z1P (HM) ขนาด 5"x5" ( หรือเทียบเท่า )
กระจกเงา ชุดกระจกเงาของ BOSS รุ่น K204 - WT สีขาว
STOP VALVE STOP VALVE COTTO รุ่น CT-190C6 HM ( หรือเทียบเท่า )
งานสี
รองพื้นผนังภายใน และ
ภายนอก
ทาสีรองพื้นปูนใหม่ TOA – SHIELD -1
( NANO SILICONE )
ทาสีรองพื้นปูนใหม่ TOA – Super Shield
ทาผนังภายนอก
( ไม่เกิน 2 สี)
ทาสีน้ำอะครีลิค TOA – SHIELD -1
( NANO SILICONE )
ทาสีน้ำอะครีลิค TOA – Super Shield
ทาผนังภายใน
   (ไม่เกิน 4 สี)
ทาสีน้ำอะครีลิค TOA - SHIELD -1
( NANO SILICONE )
ทาสีน้ำอะครีลิค TOA – Super Shield
ทาฝ้าเพดานภายใน ทาสีน้ำอะครีลิค TOA - SHIELD -1
( NANO SILICONE ) (สำหรับฝ้าเพดาน)
ทาสีน้ำอะครีลิค TOA – Super Shield
( สำหรับฝ้าเพดาน )
ทาฝ้าชายคา ทาสีน้ำอะครีลิค TOA - SHIELD -1
( NANO SILICONE ) (สำหรับฝ้าเพดาน)
ทาสีน้ำมัน TOA-GLIPTON HIGH GLOSS SUPER ENAMEL
ทาฝ้าเพดานภายนอก ทาสีน้ำอะครีลิค TOA - SHIELD -1
( NANO SILICONE ) (สำหรับฝ้าเพดาน)
ทาสีน้ำอะครีลิค TOA – Super Shield
( สำหรับฝ้าเพดาน )
ทาไม้เชิงชาย
ไม้ปิดเชิงชาย
ทาสีน้ำมัน TOA - 4 SEASONS ทาสีน้ำมัน TOA - 4 SEASONS
ทาวงกบ ,ประตู ,บัวเชิงผนัง ทาสีน้ำมัน TOA - 4 SEASONS ทาสีย้อมไม้ TOA
ทาลูกตั้งบันได
ลูกนอนบันได
ทาสีน้ำอะครีลิค TOA - SHIELD -1
( NANO SILICONE )
ทำสีย้อมไม้ TOA
มือจับราวบันได ทำสีย้อมไม้ BAYER ทำสีย้อมไม้ TOA
พื้นไม้ ทำสีย้อมไม้ TOA ทำสีย้อมไม้ TOA
ทาลูกกรง ,ราวบันได
ราวระเบียง
ทาสีน้ำมัน TOA – 4 SEASONS ทำสีย้อมไม้ TOA
งานป้องกันปลวก
ลูกค้าเป็นผู้จัดหา
เดินระบบท่องานกำจัดปลวกตามแนวคานคอดิน

 

หมายเหตุ

- วัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ได้ในท้องตลาด
- ในกรณีที่รายการก่อสร้างบ้านไม่ได้ระบุชนิด ขนาด และคุณภาพของวัสดุที่ใช้ หรือระบุไม่ชัดเจนคู่สัญญา ตกลงให้ใช้วัสดุขนาดและคุณภาพมาตรฐาน ที่ผู้รับจ้างเคยใช้สร้างบ้านลักษณะเดียวกันนี้มาหรือตามตัวอย่างวัสดุที่แสดงไว้ ณ สำนักงาน ของผู้รับจ้าง
- รายการก่อสร้างไม่รวมรายการงานถมดิน , งานรั้ว , งานถนน , งานจัดสวน , งานสระว่ายน้ำ , งานรื้อถอนอาคารเก่าและ ต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่
- ทางผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมไฟฟ้า น้ำประปา และที่พักไว้ให้พร้อมสำหรับการทำงาน