บริการให้คำปรึกษาออกแบบบ้านใหม่
บริการให้คำปรึกษาการออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น
บริการให้คำปรึกษาเรื่องการถมที่ และรื้อถอนบ้านเก่า
บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
บริการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา และเลขที่บ้าน
บริการให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อบ้าน
ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานในการก่อสร้าง
ควบคุมงานโดยสถาปนิก และวิศวกร
รับประกันงานโครงสร้าง 10 ปี
รับประกันงานทั่วไป 1 ปี
รับประกันงานหลังคา 5 ปี
รับประกันงานปลวก 3 ปี
กู้ได้ 100%

 

งวดงาน ชำระเงิน
จำนวน (%)
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น บ้านพักอาศัย 3 ชั้น
งวดงานที่ 1 5% ชำระเงินจำนวน 50,000 บาทในวันทำสัญญา
และชำระส่วนที่เหลือ เมื่อหน่วยงานราชการออก
หนังสือรับการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ชำระเงินจำนวน 50,000 บาทในวันทำสัญญา
และชำระส่วนที่เหลือ เมื่อหน่วยงานราชการออก
หนังสือรับการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งวดงานที่ 2 10% เมื่อได้ดำเนินการงานเสาเข็มแล้วเสร็จ เมื่อได้ดำเนินการงานเสาเข็มแล้วเสร็จ
งวดงานที่ 3 10% เมื่อได้ดำเนินการงานเทฐานราก
คานคอดิน, เสาชั้นล่างแล้วเสร็จ
เมื่อได้ดำเนินการงานเทฐานราก
คานคอดิน, เสาชั้นล่างแล้วเสร็จ
งวดงานที่ 4 10% เมื่อได้ดำเนินการงานเทคานชั้น 2
เสาชั้น 2, วางแผ่นพื้นชั้นล่าง
พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จ
เมื่อได้ดำเนินการงานเทคานชั้น 2
เสาชั้น 2, วางแผ่นพื้นชั้นล่างและชั้น 2
พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 5 10% เมื่อได้ดำเนินการเทคานรับโครงหลังคา
วางแผ่นพื้นชั้น 2
พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ
เมื่อได้ดำเนินการเทคานชั้น 3,เสาชั้น 3
วางแผ่นพื้นชั้น 3
พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ
งวดงานที่ 6 10% เมื่อได้ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก
ติดตั้งวงกบ และผนังก่ออิฐชั้นล่าง
และติดตั้งเชิงชายแล้วเสร็จ
เมื่อได้ดำเนินการเทคานติดตั้งโครงหลังคา,
ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก,ติดตั้งเชิงชาย,
ติดตั้งวงกบ และผนังก่ออิฐชั้นล่าง
และชั้น 2 แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 7 10% เมื่อได้ดำเนินการมุงหลังคา, ติดตั้งวงกบ
และผนังก่ออิฐชั้น 2 เดินท่อประปา
เดินผนังท่อไฟฟ้าแล้วเสร็จ
เมื่อได้ดำเนินการมุงหลังคา, ติดตั้งวงกบ
และผนังก่ออิฐชั้น 3 พร้อมเดินท่อประปา
และไฟฟ้าแล้วเสร็จ
งวดงานที่ 8 10% เมื่อได้ดำเนินการฉาบปูน
ภายใน-ภายนอกแล้วเสร็จ
เมื่อได้ดำเนินการฉาบปูน
ภายใน-ภายนอกแล้วเสร็จ
งวดงานที่ 9 10% เมื่อได้ดำเนินการปูกระเบื้องห้องน้ำ
ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน งานติดตั้งบานหน้าต่าง
และติดตั้งฝ้าชายคา แล้วเสร็จ
เมื่อได้ดำเนินการปูกระเบื้องห้องน้ำ
ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน งานติดตั้งบานหน้าต่าง
และติดตั้งฝ้าชายคา แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 10 10% เมื่อได้ดำเนินการติดตั้งบานประตู
งานปูกระเบื้องพื้น, งานฝ้าเพดานภายใน
งานเดินสายไฟภายใน แล้วเสร็จ
เมื่อได้ดำเนินการติดตั้งบานประตู
งานปูกระเบื้องพื้น, งานฝ้าเพดานภายใน
งานเดินสายไฟภายใน แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 11 5% เมื่อได้ดำเนินการติดตั้งชุดสุขภัณฑ์
ติดตั้งดวงโคม, งานทาสีภายใน-ภายนอก, งานบริเวณภายนอก
เก็บทำความสะอาดให้แล้วเสร็จ
เมื่อได้ดำเนินการติดตั้งชุดสุขภัณฑ์
ติดตั้งดวงโคม, งานทาสีภายใน-ภายนอก, งานบริเวณภายนอก
เก็บทำความสะอาดให้แล้วเสร็จ