FOCUS - 01
FOCUS - 02
FOCUS - 03
FOCUS - 04
FOCUS - 05
FOCUS - 06
FOCUS - 07
FOCUS - 08
FOCUS - 09
FOCUS - 10
FOCUS - 11
FOCUS - 12
FOCUS - 13
FOCUS - 14
FOCUS - 15

 


 
 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 1 คัน พื้นที่ใช้สอย 210 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 52 ตรว.

 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 2 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 225 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 60 ตรว.
 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 230 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 65 ตรว.

 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 240 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 68 ตรว.
 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 3 ห้องนอน
4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 250 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 65 ตรว.

 
บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใช้สอย 278 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 72 ตรว.
 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 280 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 90 ตรว.

 
บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 285 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 75 ตรว.

 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 275 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 88 ตรว.

 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 290 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 95 ตรว.
 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 3 ห้องนอน
4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 265 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 85 ตรว.

 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใช้สอย 275 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 60 ตรว.
 
บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 4 ห้องนอน,
5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 305 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 70 ตรว.


 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 305 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 70 ตรว.
 
บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 288 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 65 ตรว.