ABSOLUTE - 01
ABSOLUTE - 02
ABSOLUTE - 03
ABSOLUTE - 04
ABSOLUTE - 05
ABSOLUTE - 06
ABSOLUTE - 07
ABSOLUTE - 08
ABSOLUTE - 09
ABSOLUTE - 10
ABSOLUTE - 11
 

 


 
 
บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern Contemporary 7 ห้องนอน
9 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน พื้นที่ใช้สอย 525 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 120 ตรว.

  บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 4 คัน พื้นที่ใช้สอย 708 ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 150 ตรว.
   
 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ Modern 4 ห้องนอน
6 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 727ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 175 ตรว.
 
 
บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern 5 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 853ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 156 ตรว.
   
 
 
บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Modern 3 ห้องนอน
8 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 5 คัน พื้นที่ใช้สอย 553ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 105 ตรว.
 
 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ CONTEMPORARY 4 ห้องนอน
7 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน พื้นที่ใช้สอย 973ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 240 ตรว.
   
 
 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ CONTEMPORARY 6 ห้องนอน
6 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน พื้นที่ใช้สอย 626ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 156 ตรว.
 
 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ MODERN CONTEMPORARY 5 ห้องนอน
6 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน พื้นที่ใช้สอย 966ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 400 ตรว.
   
 
 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ MODERN TROPICAL 5 ห้องนอน
6 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 599ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 185 ตรว.
 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ MODERN 5 ห้องนอน
6 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 500ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 120 ตรว.
   
 
บ้าน 2 ชั้น สไตล์ MODERN 4 ห้องนอน
7 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน พื้นที่ใช้สอย 700ตรม. ที่ดินขั้นต่ำ 165 ตรว.