ภาพงาน Home Builder Expo&Materials
 ทำบุญออฟฟิต ครบรอบ 13 ปี
 งาน Home Builder Focus 2017
 งาน Home Builder Expo 2016
 อบรม ISO 9001 เวอร์ชั่น 2015
 ภาพส่งมอบบ้านให้ลูกค้า
 ภาพงาน Home Builder Expo 2014
 ภาพงาน Home Builder Focus 2014
 ภาพงาน Focus 2013
 ภาพงาน Home Builder Expo 2013
 สัมมนาวิชาการของบริษัท เรื่อง
"การทำความเข้าใจคู่มือลูกค้า"
 ภาพงานรับสร้างบ้าน 2012
 ภาพงานรับสร้างบ้าน 2011
 ภาพงานรับสถาปนิก 2011
 ภาพงานรับสร้างบ้าน 2010

 

 

 
ภาพงาน Home Builder Expo&Material 2017