ดีไซน์บ้านสไตล์โมเดิร์นที่ใช่ ด้วยการเลือกทิศทางที่เหมาะสม


การออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นที่ตัดทอนองค์ประกอบของโครงสร้างออกไป เพื่อเติมฟังก์ชั่นรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยให้สมดุลกัน จึงต้องคำนึกถึงการพักอาศัยเป็นหลักและใช้ธรรมชาติมาตีโจทย์ในผสานกับการออกแบบอย่างลงตัว โดยเฉพาะการวางทิศทางของบ้านต้องให้ความสำคัญกับทิศทางลมและทิศทางแดด เพื่อให้บ้านอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับการอยู่อาศัยอย่างลงตัว

อย่างการออกแบบเพดานในแบบ double space ในมุมที่ใช้เพื่อการพักผ่อนอย่างมุมนั่งเล่น มุมรับประทานอาหาร หรือโถงทางเดิน จะช่วยสร้างบรรยากาศโดยรวมให้รู้สึกผ่อนคลายและกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน เสริมความพิเศษให้พื้นที่นี้ดูกว้างขวางขึ้นด้วยการกรุหน้าต่างกระจกใสโดยรอบ เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก และมีสายลมจากธรรมชาตินำความร่มเย็นเข้าสู่ตัวบ้านได้ทั่วทิศทาง


นอกจากนี้การจัดวางส่วนต่างๆในบ้านสไตล์โมเดิร์นที่มีพื้นที่จำกัด ควรจัดวางทุกส่วนให้เชื่อมโยงกันอย่างลงตัว เพื่อใช้สอยพื้นี่ได้อย่างคุ้มค่าและไม่เสียเนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งไปอย่างเปล่าประโยชน์ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วย

สำหรับการวางในตำแหน่งบ้านที่รับกับสภาพอากาศเมืองไทย ควรติดตั้งกันสาดหรือหลังคาให้ยืนออกมาบริเวณที่จอดรถ เพื่อป้องกันแสงแดดที่ส่องเข้าสู่ตัวบ้านโดยตรง ส่วนชั้นบนควรนำแผงกันแดดมาติดตั้งเพื่อกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน พร้อมทั้งอำพลางสายตาด้านนอกและสร้างความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากการจัดวางมุมพักผ่อนไว้ใกล้กับประตูหรือหน้าต่างที่เชื่อมไปยังเฉลียงและระเบียงบ้านที่สามารถชมวิวได้ทั่วทิศ ยังช่วยเปิดรับลมความเย็นจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้เป็นอย่างดี