HOME OFFICE DESIGN บ้านและงานที่ลงตัว


ในปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักให้ความสนใจในด้านการออกแบบบ้านหรือตึกแถวให้เป็นโฮมออฟฟิศ เนื่องจากมีความสะดวกและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ทำงานซึ่งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเสี่ยงกับปัญหารถติด รวมทั้งราคาที่ดินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การหาทำเลดีๆ ที่จะสร้างออฟฟิศจึงไม่ใช่เรื่องง่าย การออกแบบบ้านให้เป็นโฮมออฟฟิศเลยกลายเป็นอีกหนึ่งทางออกและเริ่มเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ หากเป็นบริษัทเล็กๆ ที่เจ้าของเริ่มทำธุระกิจ มีจำนวนพนักงานไม่มากนัก และต้องการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตด้วยแล้ว โฮมออฟฟิศเป็นเทรนด์ใหม่ที่ยอดนิยมเลยทีเดียว


ในด้านของการออกแบบฟังก์ชั่นพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้านที่เราจะทำเป็นโฮมออฟฟิศนั้น จะมีการแบ่งแยกความชัดเจนในส่วนของบ้านพักกับส่วนที่จะเป็นออฟฟิศ โดยมีพื้นที่บางส่วนที่ยังเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างโถงทางเดิน โถงบันได โดยมีประตูกั้นทั้งสองส่วนให้แยกออกจากกัน ในกรณีที่มีพื้นที่ส่วนของออฟฟิศอยู่ชั้นบน ควรที่จะมีบันไดแยก เพื่อความเป็นส่วนตัว
 
ส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ครัว แพนทรี ก็ล้วนแต่เป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญทั้งสิ้น และควรแยกออกจากกันเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม และอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามนั้นคือ ลานจอดรถ ซึ่งนั้นหมายความว่าควรมีให้เพียงพอ สำหรับพนักงานในออฟฟิศและลูกค้าที่เข้ามาติดต่องาน

ความกว้างของบันไดส่วนออฟฟิศ ถ้ามีจำนวนพนักงานมากพอสมควรและมีพื้นที่ชั้นบน ความกว้างของบันไดที่เหมาะสมต้องมีความกว้างประมาณ 1.50 ม.แต่ส่วนพักอาศัยกว้างแค่ 1.00-1.20 ม.ก็เพียงพอ นอกเหนือจากการออกแบบพื้นที่ใช้สอยในส่วนต่างๆแล้ว ควรที่จะคำนึงถึงงานระบบที่ใช้ในโฮมออฟฟิศด้วย เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ซึ่งไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับการทำออฟฟิศกับการอยู่อาศัยมีความแตกต่างกันพอสมควร
ยกตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องปรับอากาศ ออฟฟิศจะมีการใช้กำลังของเครื่องปรับอากาศมากกว่าส่วนพักอาศัย รวมถึงไฟแสงสว่างที่มีความซับซ้อนมากกว่า จึงควรแยกส่วนการควบคุมระบบไฟฟ้าให้ชัดเจน โดยอาจจะแยกภายในตู้คอนโทรลเป็นลูกเบรกเกอร์ หรืออาจแบ่งตู้คอนโทรลไฟเป็น 2 ตู้ ให้เด่นชัดตามการใช้งาน ด้านระบบประปา โดยแยกถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ ของส่วนพักอาศัยกับส่วนออฟฟิศออกจากกัน ป้องกันปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 


เพราะบางครั้งจะต้องแยกเรื่องงานกับชีวิตส่วนตัวออกจากกัน เพื่อสร้างสมดุลที่พอเหมาะในการใช้ชีวิต โฮมออฟฟิศก็เช่นเดียวกัน จึงมีความจำเป็นในการแยกงานระบบ การแบ่งฟังก์ชั่นพื้นที่ต่างๆ และการจำกัดสัดส่วนระหว่างพื้นที่ทั้งสองจุด ซึ่งนั่นหมายถึงการกั้นเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวออกจากกันให้ชัดเจน แต่ทั้งสองส่วนยังคงอยู่ด้วยกันได้ในชีวิตประจำวันของเรา