สร้างบ้านแฝดให้น่าอยู่ ด้วยพื้นที่ที่ลงตัว


 
ครอบครัวที่มีลูกหลายคนบางครั้งอาจมีปัญหาเรื่องการแบ่งมรดกที่ดินจากพ่อแม่สู่ลูก ทำให้ในหลายครอบครัวเกิดความขัดแย้งกันขึ้น แต่ถ้าพี่น้องที่ได้มรดกที่ดินมาร่วมกัน และมีความกว้างของที่ดินไม่พอที่จะแบ่งเป็น 2 ส่วน วันนี้ขอนำเสนอไอเดียการออกแบบบ้านแฝดที่สามารถทำให้ 2 ครอบครัว สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวในที่ดินผืนเดียวกัน
เริ่มต้นจากหน้าบ้าน ออกแบบให้มีสไตล์ที่สอดคล้องกัน เหมือนรวมเป็นบ้านหลังเดียวกัน มีโครงสร้างที่ต้องใช้ระหว่างหลังร่วมกัน แต่จะแยกพื้นที่ใช้สอยแต่ละครอบครัวออกจากกัน ค่อนข้างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการใช้สอย ออกแบบให้มีทั้งพื้นที่ใช้สอยส่วนตัวและพื้นที่ใช้สอยร่วมกันของทุกครอบครัวอย่างชัดเจน จะเชื่อมต่อกันเป็นบางชั้นหรือเชื่อมต่อกันได้ในทุกชั้นของบ้านก็ได้ โดยพื้นที่ใช้สอยร่วมกันนี้จะนำมาซึ่งการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสองครอบครัว

การอยู่ร่วมกันหลายครอบครัวในบ้านหลังเดียว ต้องรู้จักการให้พื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน แต่ไม่ควรปิดกั้นความสัมพันธ์ โดยการจัดห้องหรือมุมสำหรับพบปะของทุกคนไว้ในหลายสถานการณ์ เช่น ห้องทานอาหารร่วมกัน ห้องดูนั่งร่วมกัน มุมสระว่ายน้ำ ซึ่งการสร้างบ้านแฝดมีจุดเด่นที่การสร้างพื้นที่เชื่อมโยงจากบ้านสู่บ้านให้เหมาะสมกับคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น บันไดบ้าน โถงทางเดิน ระเบียง ถ้าออกแบบได้อย่างลงตัว ก็จะสวยสร้างมิติและความน่าอยู่ให้บ้านเพิ่มขึ้น

ด้านการออกแบบงานระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ต้องแยกส่วนการใช้งานระหว่างบ้านแต่ละหลังอย่างชัดเจน ทั้งระบบท่อน้ำประปาหลัก ปั้มน้ำ ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบไฟฟ้า ต้องมีการแยกแยกมิเตอร์ไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้าหลักเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง รวมถึงยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายในอนาคต