เลือกใช้หลังคาแบบใด ให้เข้ากับการออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นหลังคาบ้านเป็นอีกองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการออกแบบบ้าน ด้วยขนาด รูปทรง โทนสีและวัสดุที่เลือกใช้ตกแต่งบ้านอย่างเรียบง่าย ตามลักษณะของสไตล์โมเดิร์น สามารถคุมการภาพรวมออกแบบบ้านให้ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างลงตัว
หลังคาบ้านเป็นส่วนประกอบที่อยู่บนสุดของบ้าน วัสดุที่เลือกใช้จึงต้องทนคต่อความชื้น ถ่ายเทความร้อน และไม่นำความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน โดยหลังคาที่นิยมใช้งานการออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น เน้นความเรียบง่ายจาการลดทอนองค์ประกอบการออกแบบที่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อคงความเป็นเอกลักาณ์ในสไตล์โมเดิร์นอย่างชัดเจน

โดยนิยมใช้กระเบื้องหลังคาแผ่นเรียบแบนทรงสีเหลี่ยม เพื่อให้แผ่นกระเบื้องลาดเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อย เพื่อรองรับรูปทรงเลขาคณิตจากตัวบ้านอย่างกลมกลืน แทนการจั่วหลังคา ในแบบบ้านร่วมสมัยอย่าง สไตล์โคโลเนียล ไทยประยุกต์ และคลาสสิกเป็นต้น

เพื่อเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน การเลือกหลังคามาตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์น ควรคำนึงถึงโทนสีของหลังคาและตัวบ้านให้ไปในทางด้วยกัน เพื่อให้ได้สไตล์ที่ลงตัว และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนสมัยใหม่อย่างครบครัน ทั้งภายในและถายนอกบ้าน

เทคนิกการเลือกโทนสีระหว่างตัวบ้านและหลังคาให้รับกับบ้านสไตล์โมเดิร์น ควรเลือกทาตัวบ้านในโทนสีสว่าง ได้แก่ สีขาว เทา ครีม น้ำตาลอ่อน ในแบบ Neutral เพราะสามารถเพิ่มลูกเล่นในการเลือกโทนสีหลังคาได้หลายๆโทนสี ทั้งใช้สีโทนเดียวกันหรือเข้มหรืออ่อนกว่าเล็กน้อย อย่าง Earth Tone เพื่อสร้างสีสันให้บ้านไม่ดูโดดเด่น ทันสมัย และสร้างเสน่ห์ที่น่าค้นหา